วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ SydeKick กับมือถือ

วิธีการตั้งค่า เปิด ปิด เสียง

การใช้งานปุ่มฉุกเฉิน

การเพิ่มเพื่อน

การใช้แผนที่ 

การส่ง Location ให้เพื่อน

Address

179/110 ซอยร่วมมิตรพัฒนา 
ถนนวัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

Contact

+66-81-914-0168

Follow

©2018 by Articulus Co.,Ltd.